Politika ochrany soukromí

Ochrana vašeho soukromí je pro nás prioritou. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje k webovým stránkám securedate.cz a jejich subdoménám, přičemž upravuje shromažďování dat a jejich použití. Používáním webových stránek skupiny securedate.cz poskytujete svůj souhlas s postupy, které jsou v daném prohlášení uvedeny.

Shromažďování vašich osobních informací

Webová stránka securedate.cz společnosti Barnsley s.r.o může shromažďovat osobně identifikovatelné informace, jako např. vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Při nákupu produktů a služeb ze stránek securedate.cz neshromažďujeme ani neuchováváme fakturační informace či informace o vaší kreditní kartě. Případně shromažďujeme anonymní demografické informace; vyhrazujeme si právo zákaznické informace kdykoli vymazat.

Informace o technickém a softwarovém vybavení vašeho počítače může společnost Barnsley s.r.o shromažďovat automaticky. K těmto informacím mohou patřit: vaše IP adresa, typ vyhledávače, názvy domén, doba přístupu a stránky, z nichž jste se na naše webové stránky dostali. Dané informace se používají k provozování služby, zajištění kvality služby a poskytnutí všeobecných statistických údajů týkajících se používání webových stránek securedate.cz.

Pamatujte prosím, že prozradíte-li na webových stránkách napojených na securedate.cz osobně identifikovatelné informace nebo osobně citlivé údaje, společnost Barnsley s.r.o doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí příslušných webových stránek, abyste věděli, jakým způsobem tyto webové stránky vaše informace shromažďují, používají a sdílejí. Společnost Barnsley s.r.o nenese odpovědnost za prohlášení o ochraně soukromí nebo jiný obsah webových stránek mimo skupinu stránek securedate.cz.

Použití vašich Osobních informací

- securedate.cz může také vaše osobně identifikovatelné informace používat k tomu, aby vás informovala o jiných produktech nebo službách, které securedate.cz a její přidružené společnosti nabízejí.
- securedate.cz vás také může prostřednictvím ankety kontaktovat za účelem zjištění vašeho názoru na stávající služby nebo případně nabízené potenciální nové služby.
- securedate.cz shromažďuje a užívá vaše osobní informace k provozování webových stránek securedate.cz a poskytnutí služeb, které jste si vyžádali.
- securedate.cz může údaje sdílet s důvěryhodnými partnery, kteří nám pomáhají se statistickými analýzami, zasíláním e-mailu nebo poštovních zásilek, poskytují zákaznickou podporu nebo zajišťují uskutečnění dodávek. securedate.cz může vaše informace sdílet s třetími osobami, které plní úlohy nezbytné k dokončení nákupní transakce a dodání zakoupeného produktu a služby. Všechny takové třetí osoby mají užívání vašich osobních informací, s výjimkou poskytnutí dané služby vám nebo stránkám securedate.cz, zakázáno a jsou povinny uchovávat vaše informace v tajnosti.
- securedate.cz seznamy svých zákazníků neprodává, sama si nepronajímá ani nepronajímá třetím osobám. securedate.cz vás může čas od času kontaktovat jménem externích obchodních partnerů s konkrétní nabídkou, která by vás mohla zajímat. V takových případech se vaše jednoznačné, osobně identifikovatelné informace (e-mail, adresa, telefonní číslo) takové třetí osobě bez vašeho výslovného souhlasu nepřevádí
- securedate.cz zaznamenává webové stránky a stránky našich zákazníků, které na securedate.cz naši zákazníci navštíví, abychom určili, které služby securedate.cz jsou nejoblíbenější. Tyto údaje se v rámci securedate.cz používají k poskytování na míru upraveného obsahu a reklam zákazníkům, jejichž chování naznačuje, že mají o určitou předmětnou oblast zájem.
- webové stránky securedate.cz vaše osobní informace bez upozornění poskytnou pouze v případech, kdy jsou k tomu povinny ze zákona nebo v dobré víře, že je takové jednání nezbytné k:

naplnění platných zákonů nebo splnění požadavků v právním postupu, kterému Barnsley s.r.o nebo securedate.cz podléhá;
ochraně a obhajobě práv a majetku společnosti Barnsley s.r.o; a jednání za specifických okolností za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů stránek securedate.cz nebo veřejnosti.

Používání cookies

Jedním z hlavních účelů cookies je zajištění komfortu, který vám ušetří čas. Účelem cookie je říci že webovému serveru, že jste se vrátili na konkrétní stránku. Pokud si například personalizujete stránky securedate.cz nebo se na stránce securedate.cz nebo ke službám zaregistrujete, cookie stránkám securedate.cz pomáhá vybavit si vaše konkrétní informace při příštích návštěvách. Zjednodušuje to proces zaznamenávání vašich osobních informací jako jsou např. fakturační adresy, zasílací adresy, atd. Když se vrátíte na stejné webové stránky securedate.cz, je možné si informace, které jste předtím zadali, znovu vyhledat a vy tak budete schopni bez problémů používat funkce securedate.cz, které jste si uzpůsobili.

Webové stránky securedate.cz mohou používat cookies, když vám pomáhají personalizovat vaši online zkušenost. Cookie je textový soubor, který server s webovou stránkou uloží na váš pevný disk. Cookies není možné používat ke spouštění programů nebo přenosu virů na váš počítač. Cookies jsou vám jednoznačně přiřazeny a je schopen je přečíst pouze webový server v doméně, která vám danou cookie vydala.

Máte možnost cookies přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů cookies automaticky přijímá, ale chcete-li, je obvykle možné nastavení webového prohlížeče upravit tak, aby cookies odmítal. Zvolíte-li odmítání cookies, je možné, že vám nebudou k dispozici všechny interaktivní funkce služeb securedate.cz nebo navštěvované webové stránky.

Bezpečnost vašich Osobních informací

Webové stránky securedate.cz zajišťují zabezpečení vašich osobních informací před neoprávněným přístupem, použitím či prozrazením. Webové stránky securedate.cz chrání osobní identifikovatelné informace, které poskytnete počítačovým serverům v řízeném, zabezpečeném prostředí, před neoprávněným přístupem, použitím či prozrazením. V případě zadání citlivých nebo osobních informací (např. číslo kreditní karty), jsou tyto chráněny kódováním např. protokolem Secure Socket Layer (SSL).

Za zabezpečení a zamezení před neoprávněným přístupem k informacím uživatele a heslu, které používáte k přístupu na webové stránky securedate.cz, jste zodpovědní vy. Souhlasíte, že vaše heslo neprozradíte žádné další osobě a odpovídáte za veškeré aktivity, k nimž dochází při použití vašeho účtu, a to bez ohledu na to, zda jste takovou aktivitu povolili či nikoli. Jakékoli neoprávněné užití vašeho účtu musíte securedate.cz okamžitě oznámit.

Změny tohoto prohlášení

Webové stránky securedate.cz mohou toto Prohlášení o ochraně soukromí průběžně aktualizovat tak, aby odráželo zpětnou vazbu společnosti a jejích zákazníků. Webové stránky securedate.cz doporučují, abyste toto Prohlášení o ochraně soukromí čas od času shlédli, abyste byli seznámení s tím, jakým způsobem vaše informace chráníme.

Kontaktní informace

Společnost Barnsley s.r.o uvítá vaše připomínky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Domníváte-li se, že webové stránky securedate.cz podmínky stanovené v tomto Prohlášení nedodržely, kontaktujte nás prosím (contact@securedata.cz).